Boarnsterhim

Een tentoonstelling over kistenfabriek Halbertsma en machinefabriek Van der Ploeg is te zien in museum De Trije Gritenijen in Grou. Bij scheepswerf Bijlsma is een rondleiding over de helling te volgen. Inl. 058-2553152.