Algemene informatie

De Open Monumentenkrant, met alle informatie over activiteiten op de Open Monumentendag is verkrijgbaar bij VVV- en ANWB-kantoren, bij vestigingen van sponsor Bouwfonds en bij de Stichting Open Monumentendag, tel. 020-6277706.