Acties melden bij de politie

Het aantal demonstraties is de afgelopen twintig jaar verveelvoudigd. Ging het in 1976 nog om 26 betogingen, vorig jaar waren het er 213. De meeste worden gehouden op het Plein. Alleen de allergrootste demonstraties (meer dan vijfduizend deelnemers) worden door de politie in een boog rond de parlementsgebouwen gedirigeerd.

Op het Binnenhof demonstreren mag wel, maar wordt afgeraden. Er kunnen maar weinig mensen terecht (maximaal duizend), het plaatsen van etenskraampjes en het opbouwen van stellages is er verboden en, ook niet onbelangrijk, de meeste journalisten en parlementariërs komen via de andere kant binnen.

Wie een demonstratie wil organiseren, moet dit van tevoren melden bij de politie: (070) 3 10 28 05. De Tweede Kamer gaat slechts over het aanbieden van petities, schriftelijk aan te melden bij de Stafdienst Communicatie, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Veel demonstraties zijn bedoeld ter ondersteuning van een petitie. Een petitie wordt meestal aan de voorzitter van de betreffende commissie overhandigd. De Tweede-Kamervoorzitter treedt alleen aan bij een landelijke actie. Bij het in ontvangst nemen van petities doen politici geen toezeggingen.

De grootste demonstratie in de geschiedenis was gericht tegen de kernbewapening (550.000 demonstranten, 1983). Het verzoekschrift van het 'Komitee Kruisraketten Nee' ging vergezeld van de meeste handtekeningen ooit aan het parlement aangeboden (3.864.171, 1985). Krachtens de Archiefwet hoefden daarvan maar vijf exemplaren bewaard te blijven. De voorlichtingsdienst van de Kamer conserveert eigener beweging veel historisch demonstratiemateriaal op een rommelzolder in het gebouw van het voormalige ministerie van Koloniën.