WERKLOOSHEID

Het werkloosheidscijfer in Engeland is gedaald tot een nieuw laagterecord over de afgelopen vijf jaar. In augustus zat 7,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk, dit komt neer op 2.110.400 werklozen.

De regering maakte dit vanmorgen bekend. Het was de zesde opeenvolgende maand dat het werkloosheidscijfer afnam. De daling in augustus was nog sterker dan die van juli. Toen daalde het aantal werklozen tot 7,6 procent, wat neerkomt op 2.126.200 mensen. Dit was het laagste aantal sinds maart 1991. De regering verklaarde dat de stabiele economische groei de oorzaak is van de sterke daling. Gemeten aan de gegevens waarbij seizoensinvloeden buiten beschouwing worden gelaten, steeg de werkloosheid echter van 7,7 tot 7,8 procent. Het aantal werklozen, waarbij schoolverlaters zijn meegerekend, steeg met 18.400 tot 2.176.500. (AP)