Vraag elektriciteit in Europa stijgt relatief sterk

BRUSSEL, 11 SEPT. De vraag naar elektrictiteit in Europa zal tot aan het jaar 2010 jaarlijks met 1,7 procent stijgen. Het elektriciteitsverbruik gaat daarmee harder omhoog dan de totale energiebehoefte.

Dat blijkt uit een onderzoek van de distributie-organisaties Unipede en Eurelectric, verricht in 21 Europese landen. Voor het onderzoek gaan zij uit van een stabiele economische groei. Vooral de dienstensector zal de komende jaren meer elektricteit gaan gebruiken. De onderzoekers rekenen op een jaarlijkse stijging van 2,4 procent, tegenover 1,5 procent voor de sectoren industrie, landbouw en huishoudens. De transportbranche zal op jaarbasis 1,6 procent meer stroom verbruiken. Begin 1995 was in totaal voor 42 gigaWatt aan nieuwe capaciteit in aanbouw, waarvan 80 procent in de vijftien landen van de Europese Unie. Bij deze nieuwe centrales gaat het voor 60 procent om conventionele thermische installaties, 26 procent kerncentrales en 11 procent elektriciteitsopwekking via waterkracht. (ANP)