Volker Stevin voert winst op

Aannemer Volker Stevin voerde de nettowinst in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1995 op van 10,3 miljoen tot 16,1 miljoen. Het bestuur verwacht dat de winst over heel 1996 ook belangrijk hoger zal zijn dan die over 1995. Toen bedroeg deze 58,4 miljoen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg in de eerste zes maanden van 10,3 miljoen naar 12 miljoen.

De omzet bedroeg 1121 miljoen (1160 miljoen). De effecten van de lange winter op de omzet zijn in de loop van het eerste halfjaar voor een belangrijk deel geneutraliseerd. De jaaromzet zal ongeveer gelijk zijn aan die van 1995 (2,8 miljard). De orderportefeuille bedroeg op 30 juni 2,1 miljard tegen 1,9 miljard eind 1995.

Volker Stevin is op zoek naar partners die blijvend willen samenwerken bij gespecialiseerde activiteiten.