VN eens over verdrag tegen kernproeven

NEW YORK, 11 SEPT. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gisteren met overweldigende meerderheid een verdrag goedgekeurd dat alle kernproeven verbiedt.

Het kernstopverdrag ligt hiermee nu open voor ondertekening door VN-lidstaten, ondanks het feit dat het niet wettelijk bindend is door een blokkade van India. De Amerikaanse president Clinton verwelkomde de uitslag als “de volgende cruciale stap naar het verwijderen van de donkere wolk van nucleaire angst, die vijftig jaar over de wereld heeft gehangen”.

Van de 185 VN-lidstaten stemden gisteren 158 lidstaten voor. Drie landen, India, Libië en Bhutan, stemden tegen. Cuba, Libanon, Syrië, Tanzania en Mauritius onthielden zich van stemming, terwijl negentien landen afwezig waren of niet deelnamen. Clinton en de leiders van de vier officiële kernwapenlanden, de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk, zullen het verdrag naar verwachting op 24 september in New York als eersten ondertekenen tijdens de nieuwe zitting van de Algemene Vergadering van de VN. Deze vijf landen hebben sinds 1945 bij elkaar 2.045 geregistreerde, nucleaire explosies uitgevoerd.Het kernstopverdrag zal niet als wet in werking treden zolang India dat blokkeert. Het verdrag moet volgens internationale afspraken getekend en geratificeerd worden door de 44 landen met nucleair potentieel, waaronder India, voordat het wet kan worden. India heeft echter vorige maand na ruim tweeënhalf jaar onderhandelen bij de ontwapeningsconferentie in Genève zijn veto uitgesproken.

India, dat samen met Israel en Pakistan geldt als een 'drempelland' met een clandestien kernwapenprogramma, is tegen het verdrag omdat het de vijf officiële kernwapenmachten in staat stelt hun nucleaire arsenalen te behouden en niet via een tijdschema tot ontwapening verplicht. India, dat in 1974 zijn enige kernexplosie uitvoerde, vindt tevens dat het verdrag het land belemmert om te antwoorden op de nucleaire dreiging van de buurlanden China en Pakistan. Pakistan heeft gezegd het kernstopverdrag niet te zullen tekenen, omdat buurland India dit ook niet doet.

“India zal dit oneerlijke verdrag nooit ondertekenen”, zei de Indiase ontwapenings-ambassadeur Arundhati Ghose gisteren. “Nu niet. Later niet.” Australië zette na het Indiase veto vorige maand de ongebruikelijke stap om het verdrag rechtstreeks voor te leggen aan de Algemene Vergadering van de VN. Daar kon het verdrag met een gewone meerderheid worden aangenomen, terwijl in Genève unanimiteit vereist was. De voorstanders van het verdrag toonden zich gisteren vol vertrouwen dat de massale steun van de Algemene Vergadering individuele lidstaten zal ontmoedigen de wereldgemeenschap te trotseren en nucleaire explosies uit te voeren.

Clinton zei gisteren te denken dat “we een manier kunnen vinden voor de Indiërs om aan hun veiligheidszorgen tegemoet te komen”, zonder in detail te treden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hervé de Charette, zei vanochtend eveneens dat de “volgende stap nu is besprekingen houden met de Indiërs om hun veiligheidsproblemen te begrijpen en de noodzakelijke garanties te geven”. (Reuter)