Vijf procent meer loon in metaalsector

ROTTERDAM, 11 SEPT. Stakingen in de metaal zijn afgewend doordat gisteren een akkoord over een nieuwe CAO is gesloten. Werknemers in de grootmetaal krijgen tot 1 maart 1998 vijf procent meer loon. Werkgevers storten daarnaast 1,1 procent van de loonsom in een werkgelegenheidsfonds.

De CAO-onderhandelingen tussen de werkgeversvereniging FME-CWM en de vier vakbonden in de metaalsector hebben zich maanden voortgesleept. Nadat het overleg voor de zomer was afgebroken, begonnen de bonden acties voor te bereiden. Aanstaande maandag (daags voor Prinsjesdag) zouden bij honderden bedrijven in de metaalsector stakingen beginnen. Op verzoek van FME-CWM zijn de besprekingen eind vorige maand hervat.

Zowel de vakbonden als werkgeversvoorman H. van den Akker zijn tevreden over het bereikte akkoord. Hoewel de wens van de bonden voor een 36-urige werkweek voor de 180.000 werknemers in de metaalsector niet is gehonoreerd, is onderhandelaar T. Hagen van de Industriebond FNV van mening dat de vakbonden op het gebied van werkgelegenheid toch behoorlijk wat hebben binnengesleept.

Op voorstel van de bonden wordt er een werkgelegenheidsfonds voor de bedrijfstak opgericht, waaraan alle ondernemingen een financiële bijdrage zullen moeten leveren. De achterliggende idee is dat alleen bedrijven die met de vakbonden afspraken maken over werkgelegenheid die bijdrage achterwege kunnen laten.

Aanvankelijk eisten de vakbonden 1 procent van de loonsom per bedrijf als jaarlijkse bijdrage en boden de werkgevers 0,3 procent. Gisteren is men na bijna twaalf uur overleg uitgekomen op een bijdrage in het eerste jaar van 0,6 procent en 0,5 procent in de laatste tien maanden. De CAO heeft een looptijd van 22 maanden: van 1 juni 1996 tot 1 april 1998.

Op het gebied van de lonen zijn de eisen van de vakbonden vrijwel volledig gehonoreerd. De bonden wilden een loonsverhoging van drie procent per jaar; op basis van de nu afgesproken CAO krijgen de werknemers de komende 22 maanden in totaal 5 procent loonsverhoging. Daarnaast betalen de werkgevers in deze periode een eenmalige uitkering (gesplitst in twee delen) van 1,82 procent.

Werknemers die ziek worden krijgen 100 procent van hun salaris doorbetaald. Een voorstel van de werkgeversorganisatie FME-CWM om het loon in deze periode terug te brengen tot 85 procent was al eerder van tafel gehaald. Wie op zaterdag moet werken, houdt recht op een toeslag.

Een beslissing over de VUT (in de metaal SUM geheten) is een jaar opgeschoven.