Subsidie voor proef juridische bemiddelaars

DEN HAAG, 11 SEPT. Het ministerie van Justitie gaat subsidie verstrekken voor een experiment waarbij bureaus voor rechtshulp cliënten doorverwijzen naar een bemiddelaar in plaats van naar een advocaat.

De bureaus voor rechtshulp in Arnhem en Den Bosch ontvangen hiertoe ieder dertigduizend gulden. De bemiddelaars zullen vooralsnog alleen bemiddelen in arbeids- en huurconflicten. Het experiment duurt een jaar.

Bij bemiddeling tracht een bemiddelaar of mediator de partijen al pratend nader tot elkaar te brengen tot een voor allen aanvaardbare oplossing in zicht komt. Op deze manier wordt getracht procederen te voorkomen. Minister Sorgdrager ziet in bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting een manier om de druk op de rechtbanken te verlichten. Voor het experiment komen alleen mensen in aanmerking die wettelijk recht hebben op rechtsbijstand, omdat ze te weinig verdienen om een advocaat te kunnen betalen.

De twee bureaus voor rechtshulp die aan het experiment deelnemen (in Arnhem en Den Bosch) gaan verschillend te werk. Den Bosch, waar het experiment volgende week begint, trekt twee externe bemiddelaars aan, een advocaat en een secretaris van een werkgeversvereniging, die op een “neutrale locatie” de ruziënde partijen zullen ontvangen. Beiden zullen veertig bemiddelingen uitvoeren. De bemiddeling kost de cliënt in Den Bosch 100 gulden. Dit bedrag ligt onder de laagste wettelijke eigen bijdrage (110 gulden) voor gefinancierde rechtsbijstand.

Het bureau voor rechtshulp in Arnhem wil zelf bemiddelaars opleiden en zal daarom later met het experiment beginnen. Verwijzing naar een bemiddelaar zal alleen geschieden wanneer zowel de cliënt van het bureau als de tegenpartij bereid zijn in gesprekken hun problemen op te lossen.

Conflictbemiddeling staat in Nederland in de kinderschoenen. Ongeveer 150 advocaten praktiseren bemiddeling bij echtscheiding. Bij het Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat bemiddeling propageert, staan 150 bemiddelaars ingeschreven die een van de door het instituut erkende opleidingen hebben gevolgd. Het is de eerste keer dat de overheid bemiddeling financieel ondersteunt.