Sport7 trekt vooral lage sociale klassen

HILVERSUM, 11 SEPT. De nieuwe sportzender Sport7 trekt vooral mensen uit de lagere sociale klassen met een geringe culturele belangstelling. Dit blijkt uit een maandelijks onderzoek van de Dienst Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS naar kijkersprofielen van de verschillende tv-stations.

Tegen de 50 procent van de kijkers van Sport7 heeft op zijn hoogst een lagere beroepsopleiding gevolgd. Als de tv-kijkers in vijf sociale klassen worden verdeeld op basis van opleiding en functie in de maatschappij zijn de laagste twee klassen bij Sport7 oververtegenwoordigd. Van het Sport7-publiek bevindt de helft zich in die beide klassen. Daarin verschilt het publiek van de sportzender overigens niet wezenlijk van andere commerciële zenders. RTL 4 scoort 56 procent in de twee laagste klassen, terwijl dat percentage voor SBS6 op 51 procent ligt. Nederland 1,2 en 3 zijn in die klassen minder goed vertegenwoordigd, net als Veronica. Nederland 1 en 3 scoren wat dat betreft het minst met 40 procent.

De culturele belangstelling van Sport7-kijkers is niet groot. Van de kijkers heeft 44 procent slechts een geringe belangstelling voor cultuur, hetgeen blijkt uit vragen aan de kijkers over bezoek aan musea en theater en het lezen van literatuur. Slechts 7 procent van de Sport 7-kijkers blijkt zeer geïnteresseerd in cultuur. Landelijk ligt dat percentage op 12 procent, waarbij Nederland 3 het hoogst scoort met 20 procent. Ruim vier op de tien Sport7-kijkers heeft nauwelijks politieke interesse. Tien procent heeft daarentegen juist wel een fikse politieke belangstelling.

Alleen SBS6 scoort wat betreft culturele belangstelling slechter: van de kijkers van deze zender heeft 46 procent een geringe belangstelling voor cultuur. Bij RTL4 komt dat percentage op 43 procent, terwijl het landelijk gemiddelde daarvan ligt op 33 procent.

Wat betreft leeftijd vormt het publiek van Sport7 een afspiegeling van alle tv-kijkers. Verder is Sport7 een mannenzender. Slechts een kwart van de kijkers is vrouw.