Rotterdam is voor MUB, Maastricht steunt studenten

ROTTERDAM, 11 SEPT. Op de universiteiten wordt verschillend gereageerd op het wetsvoorstel over de modernisering van de universitaire bestuursorganisatie (MUB), waarover minister Ritzen (Onderwijs) met de Tweede Kamer van mening verschilt.

De voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dr. H.J. van der Molen, prees vorige week bij de opening van het academisch jaar de politieke moed van minister Ritzen. “De MUB vormt een wezenlijke bijdrage aan de versterking van de bestuurskracht van universiteiten”, zei hij toen.

Vandaag zegt hij desgevraagd dat zowel de politiek als de studenten, die denken dat met de MUB de democratie te gronde wordt gericht, “buiten de realiteit staan”. Van der Molen: “Ook in het wetsvoorstel zonder de wijziging die de PvdA wil, was er ruimte voor universiteiten om studenten te betrekken bij het bestuur. Ik begrijp niet dat sommigen denken dat wij studenten, die in allerlei adviesorganen kunnen plaatsnemen, niet serieus zouden nemen. Natuurlijk doen wij dat, want voor elk besluit heb je een draagvlak nodig. Ik vind het amendement van Van Gelder dan ook niet nodig, maar ik kan er mee leven.”

Een praktisch probleem van het opnemen van een student in een faculteitsbestuur ziet hij in het vinden van een geschikte kandidaat. Want het is aan het college van bestuur om de leden van het faculteitsbestuur te benoemen. “Een student komt toch in eerste instantie naar een universiteit om te studeren”, aldus Van der Molen. “Het zal voor hem heel moeilijk worden om zich daarnaast als goed bestuurder te kunnen profileren.”

Het college van bestuur van de Universiteit Maastricht stemde gisteren in met de eisen van een groep studenten die vier universiteitsgebouwen hadden bezet. Het college verklaarde zich te zullen inzetten voor het opnemen van studenten in de faculteitsbesturen, onder voorwaarde dat de MUB die ruimte biedt. Dr K.L.L.M. Dittrich, voorzitter van het college van bestuur: “Wat wij gisterochtend de studenten hebben toegezegd, was niet nieuw voor ons. Aan onze universiteit werken we al langer met integraal management. Dat wil zeggen dat we aan het hoofd van het faculteitsbestuur een decaan hebben staan die verantwoordelijk is voor zowel het bestuur als het beheer van de faculteit. In het faculteitsbestuur zit bovendien al jarenlang een vertegenwoordiger van de studenten. In onze ogen heeft deze vorm van medebestuur van studenten altijd goed gefunctioneerd. Als de MUB door de Tweede Kamer wordt aangenomen met het amendement van de PvdA, zullen we dat zo voorstellen aan de universiteitsraad en de faculteiten.” Als het wetsvoorstel wordt aangenomen op de manier zoals Ritzen het heeft ingediend, dus zonder medebestuur van studenten op facultair niveau, gaat het Maastrichtse college van bestuur “op zoek naar mogelijkheden om studenten alsnog nauw te betrekken bij het bestuur”.