Rockster schaamt zich voor 'holle' figuur Netanyahu

TEL AVIV, 11 SEPT. De befaamde Israelische rockster Aviv Gefen, die er sinds enkele jaren in slaagt met zijn provocerende uitspreken de aandacht op zich te vestigen, heeft opnieuw een voltreffer geplaatst. In een vraaggesprek met Ma'ariv Lenoar, het blad voor de jeugd, adviseerde Gefen de Israelische jongeren weg te gaan. Vervolgens bood hij vanochtend zijn excuses aan: “Ik heb cynisch gesproken, wegens mijn diepe wanhoop omdat de vrede zich van ons verwijdert.”

In het interview ried Gefen de jeugd aan het land te verlaten, “want er is geen democratie hier. Ik ben één van de weinige mensen die hun mond open doen, want dat is mijn baan.” “Ik schaam me voor deze regering en voor de premier. En ik schaam me dat een leeghoofdige en holle figuur als (premier) Netanyahu mij vertegenwoordigt.” Hij werd geïnterviewd nadat de lezers van Ma'ariv Lenoarhem in een soort opiniepeiling hadden uitgeroepen tot 'Persoonlijkheid van het Jaar'.

Gefen zei ook bang te zijn dat de duizenden graffiti op de muren van het Rabinplein door het gemeentebestuur van Tel Aviv worden verwijderd. Op dit naar hem vernoemde plein werd in november premier Yitzhak Rabin door een joods-orthodoxe extremist vermoord omdat hij met zijn vredespolitiek tegenover de Palestijnen het Joodse volk met de dood zou hebben bedreigd. In werkelijkheid heeft de burgemeester van Tel Aviv, die de gematigde vleugel van de Likud vertegenwoordigt, opdracht gegeven de graffiti juist niet weg te halen.

Maar Gefen zei: “Ik ben bang dat zij de rouwmeldingen zullen wegvegen. Dat zij intact blijven is voor mij belangrijker dan de instandhouding van de Klaagmuur (in Jeruzalem, de heiligste plaats voor de joden). De graffiti zijn een levende, menselijke schreeuw op die muren. De vredesdroom is vernietigd.”

Op de vraag naar zijn gevoel over het jodendom, antwoordde Gefen: “Ik heb waardering voor het jodendom. Maar een plaat van Pink Floyd geeft me een grotere kick dan de Klaagmuur. Ik geloof dat wij God hebben geschapen. Ik ben God. Jij bent God. En John Lennon is God. Mensen verdienen aan God in plaats van Hem te eren.”

Aviv Gefen werd op de avond van de moord op Yitzhak Rabin wereldberoemd. Hij stond toen met Rabin op het podium en zong voor het samengestroomde publiek, dat voor de vrede en Rabins vredespolitiek demonstreerde, het lied over een 'verdwenen vriend'. Dat lied was door hem lang tevoren gecomponeerd, naar aanleiding van diens dood. Gefen werd door de premier omhelsd. Een paar minuten later was Rabin dood.

Nog maar kort voordien had Gefen zich in de meest beledigende wijze over Rabin uitgelaten, omdat hij - als overtuigd pacifist - niet in Rabins oprechte vredeswil geloofde. Van zijn kant gruwde Rabin jarenlang van mensen als Gefen, die qua uiterlijk meer weg heeft van een vrouw dan van een man.

Het interview is als een bom ingeslagen - te meer daar de relaties tussen de ultra-orthodoxen en de rest van de bevolking steeds verder worden aangescherpt door de verkiezingsoverwinning van de religieuze partijen, gevolgd door hun steeds compromislozer opstelling tegenover de overgrote meerderheid van de Israelische bevolking. Die is hetzij seculier hetzij traditioneel, maar zeker niet ultra-orthodox. Duizenden woedende telefoontjes kwamen binnen bij Ma'ariv Lenoar. Hoofdredacteur Avi Moorgenstern liet nadrukkelijk weten dat zijn blad op geen enkele wijze Gefens opmerkingen onderschrijft. “Maar wij vinden het van het grootste belang om de jeugd ervan in kennis te stellen wat hun idool denkt.”

Ex-minister van onderwijs Amnon Rubinstein, die als liberaal deel uitmaakt van de Meretz-partij (een combinatie van links-liberalen en socialisten van het oude stempel), zei dat mensen die niet van Israel houden, er beter aan doen Israel in stilte te verlaten. “We kunnen zonder hen.” Dat is op zich al een revolutionaire uitspraak voor een Israelische politicus, omdat het zionisme decennia lang als adagium stelde dat alle joden ter wereld zich in Israel zouden moeten vestigen.

Rubinstein waarschuwde ook voor “al te grote opwinding over elke idiote opmerking van deze of gene zanger”. Volgens hem blijkt uit opinie-onderzoeken dat de motivatie van de jeugd om in Israel te blijven en in de gevechtseenheden van het leger te dienen, hoger is dan ooit tevoren. De Israelische media spreken echter juist de laatste tijd over een afnemende bereidheid bij de Israelische jongeren om hun dienstplicht te vervullen of zich bij gevechtseenheden aan te melden.

Eén van de tv-programma's hield gisteravond een 'phone-in' om de kijkers in de gelegenheid te stellen te reageren op de uitspraken van Gefen. Zeventig procent van de bellers was van mening dat hij “niet de stemming van het mensen in het algemeen weergeeft”, terwijl dertig procent vond dat Gefen “de spijker op de kop had geslagen”.

    • Michael Stein