Perot kiest econoom als partner

WASHINGTON, 11 SEPT. De Amerikaanse zakenman Ross Perot, die aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen meedoet als kandidaat voor de door hem zelf opgerichte Onafhankelijkheidspartij, heeft de politieke econoom Pat Choate gekozen als kandidaat voor het vice-presidentschap. Choate (55) staat bekend als tegenstander van de economie van de vrije markt en als criticus van de praktijk van de Amerikaanse politiek. Net als Perot heeft hij zich fel verzet tegen het Noordamerikaanse vrijhandelsakkoord NAFTA.

Als auteur van een aantal boeken, waarvan hij er één samen met Perot schreef, betoogt hij dat de Verenigde Staten miljoenen banen zijn kwijtgeraakt door de politiek van open markten. Landen met goedkope lonen zouden de Amerikanen oneerlijke concurrentie aandoen. Niet alleen Perot haalt Choate met enige regelmaat aan, ook de conservatieve Republikein Pat Buchanan doet dat. Choate heeft net zo min als Perot ervaring als politiek bestuurder. Hij geniet enige bekendheid als presentator van een radioprogramma dat door 600 stations in de VS wordt uitgezonden.

In 1990 baarde hij opzien met zijn boek Agents of Influence, waarin hij Japan ervan beschuldigde met behulp van dure Amerikaanse lobbyisten de politiek in Washington te beïnvloeden. Het boek, meer een pamflet dan een afgewogen onderzoek, paste in de destijds wijdverbreide anti-Japanse stemming die voortkwam uit de angst dat de Amerikaanse economie het zou afleggen tegen de Japanse. De komende week zal een federale commissie beslissen of Perot mag meedoen aan de debatten die, voorafgaand aan de verkiezingen, tussen de kandidaten worden gehouden.