Paars verdeeld over bijwerken in bijstand

DEN HAAG, 11 SEPT. De regeringsfracties zijn het niet eens over een voorstel van minister Melkert (Sociale Zaken) om bijstandsgerechtigden maximaal 275 gulden te laten bijverdienen. Dat blijkt uit schriftelijke reacties van de Tweede-Kamerfracties op Melkerts plan.

Melkert wil alleenstaande ouders met kinderen onder de vijf jaar en werklozen ouder dan 57,5 jaar 150 gulden per maand laten bijverdienen plus 50 procent van het meerdere met een maximum van 275 gulden, zonder dat wordt gekort op hun uitkering. De VVD is tegen, maar voor PvdA, CDA en D66 gaat het voorstel niet ver genoeg.

De VVD wil wachten met dergelijke wijzigingen op de nieuwe Bijstandswet die op 1 januari inging, totdat de wet is geëvalueerd. PvdA, D66 en CDA willen de door Melkert voorgestelde regeling verder uitbreiden met het laten bijverdienen van onder meer langdurig werklozen, gehandicapten, 50-plussers en weduwen met een klein pensioen. PvdA-woordvoerder Noorman-Den Uyl waarschuwt ervoor deze inkomensondersteuning niet te laten verdwijnen door een korting op de huursubsidie.

Centraal in de nieuwe Bijstandswet is het decentrale karakter ervan. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze uitkeringsgerechtigden iets bij laten verdienen. Melkert voegt evenwel een centrale regeling toe.