Monetair panel eens over sancties EMU-landen

BRUSSEL, 11 SEPT. Een monetair panel van de Europese Unie heeft gisteren op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over het treffen van maatregelen tegen lidstaten die na de start van de Economische en Monetaire Unie begin 1999 te weinig doen om hun begrotingstekort terug te dringen. Het akkoord komt na twee dagen van overleg tussen functionarissen van de centrale banken en ministeries van financiën van de lidstaten.

De overheersende gedachte was dat lidstaten die geen geloofwaardig voorstel voor het terugdringen van hun tekort kunnen overleggen, automatisch gestraft moeten worden. Het tekort mag de grens van 3 procent van het bruto binnenlands produkt niet overschrijden, zo kwamen de functionarissen overeen. Gebeurt dat wel, dan moet het desbetreffende land met een goed doortimmerd plan komen waarin staat hoe het dat tekort gaat aanpakken.

“Wij hebben op dit punt vooruitgang geboekt. Nu is het aan de ministers om hierover een beslissing te nemen”, aldus een betrokkene in Brussel. De ministers van financiën en de centrale-bankpresidenten komen volgende week voor informeel overleg bijeen in de Ierse hoofdstad Dublin.

Met het voorstel voor automatische sancties bij overschrijding van de 3-procentsnorm volgt het monetair panel een voorstel van de Duitse minister van financiën, Theo Waigel. Tijdens een informele bijeenkomst half april van de ministers van financiën in het Italiaanse Verona, bleek al steun voor het plafond van 3 procent, maar nog niet voor automatische sancties bij het overschrijden daarvan. Evenmin werd in Verona Waigels idee onderschreven om 1 procent financieringstekort als verplicht doel voor de middellange termijn te hanteren.

Ook gisteren bleven de landen nog over tal van belangrijke bijzonderheden verdeeld. (ANP)