Minder huizen bij Schiphol; Berekeningen over veiligheid kloppen niet

DEN HAAG, 11 SEPT. De berekeningen over de veiligheid van de luchthaven Schiphol kloppen niet. Dit heeft tot gevolg dat er meer huizen in de omgeving van het vliegveld moeten worden gesloopt.

Dit schrijven de ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en De Boer (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer. De ministers hebben “zeer recent” ontdekt dat het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) verkeerde gegevens heeft ingevoerd bij het maken van de berekeningen. Daardoor viel het veiligheidsrisico lager uit. Het NLR heeft verzuimd de ministers op de hoogte te brengen van deze aanpassingen.

De nieuwe berekeningen kunnen vergaande gevolgen hebben, zowel voor de bewoners in de veiligheidszone rond de luchthaven als in de betreffende gemeenten. De ministers houden er rekening mee dat er bij de aanleg van de vijfde baan meer woningen gesloopt moeten worden dan waar totnutoe rekening mee is gehouden. Ook kunnen gemeenten in de omgeving van Schiphol waarschijnlijk niet volledig hun uitbreidingsplannen realiseren. De ministers willen “een zeer zorgvuldige analyse alsmede een contra-expertise” uitvoeren voor zij concrete aantallen noemen.

Het kabinet heeft in een Planologische Kernbeslissing (PKB) een geluidsgrens van maximaal 10.000 ernstig gehinderde woningen gesteld. Voor het geval Schiphol de 'mainport-ambities' niet binnen deze geluidszone kan realiseren, heeft het kabinet extra ruimte gereserveerd, tot maximaal 12.600 gehinderde woningen. Voor het oprekken van de grens is dan een zware planologische procedure nodig.

De ministers Jorritsma en De Boer gaan ervan uit dat Schiphol 'mainport' kan worden (met jaarlijks ongeveer 40 miljoen passagiers) binnen de geldende PKB. Met de geluidszone van 10.000 woningen (en de reservering tot 12.600) heeft Schiphol een 'slot op de deur'. Het betreft een 'geluidswal' waaraan een omvangrijk isolatieprogramma is gekoppeld. Als de vijfde baan in 2003 in gebruik wordt genomen, halveert deze in één klap de verwachte geluidsbelasting tot 7.500 woningen in de zogeheten 35 Ke-zone (ernstig gehinderde woningen). De geluidsoverlast wordt dan naar dunner bevolkte gebieden verplaatst.