'Melkert' verdringt regulier banen

DEN HAAG, 11 SEPT. Melkert-banen verdringen reguliere banen. Dat is de opvatting van het MKB, de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. “Gesubsidieerde arbeid zou het sluitstuk van de arbeidsmarkt moeten zijn”, meent MKB-voorzittter N. Wijnolst.

Het MKB presenteerde gisteren het rapport 'Arbeidsmarkt midden- en kleinbedrijf 1996'. In het rapport wordt het beleid gericht op tijdelijk gesubsidieerde banen 'niet structureel' genoemd. Het leidt tot budget- en concurrentievervalsing en verdringing op de arbeidsmarkt.

De banenplannen van Melkert zijn erop gericht langdurig werklozen door middel van subsidies aan een baan te helpen. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat dit niet ten koste gaat van bestaande banen. Volgens Wijnolst gebeurt dat in zeven van de tien gevallen, hij baseert zich op “geluiden uit onze achterban”.

Een kwart van de vacatures in het midden- en kleinbedrijf kunnen volgens de werkgeversorganisatie moeilijk worden vervuld. Scholing van kandidaten zou een oplossing zijn, maar het MKB gelooft dat daar door de banenplannen van Melkert geen geld meer voor is.

Wat het MKB betreft kunnen de Melkert-banen dan ook beter worden teruggedraaid om geld vrij te maken voor scholing en een verhoging van het arbeidskostenforfait.