Lid Bundesbank: soepele EMU-criteria

ROTTERDAM, 11 SEPT. Het directielid Ernst Welteke van de Bundesbank heeft gisteren een pleidooi gehouden voor versoepeling van het Duitse standpunt over de toelatingseisen voor de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Volgens Welteke, president van de centrale bank van deelstaat Hessen, wordt het Duitse publiek misleid door het te laten geloven dat Duitsland aan zijn strikte interpretatie van de criteria van Maastricht kan vasthouden, wanneer de Europese leiders in 1998 moeten beslissen over de invoering van een Europese munt.

De uitspraak van Welteke is opmerkelijk, omdat bondskanselier Kohl steeds spreekt over harde criteria.

Welteke onderstreepte in een rede voor internationale bankiers dat de criteria van 3 voor het begrotingstekort en 60 procent voor de staatsschuld moeten worden gezien als “referentiewaarden” die de Europese Commissie gebruikt om toe te zien op de nationale begroting. “De manoeuvreerruimte is aanmerkelijk groter dan normaal wordt aangenomen,” aldus Welteke die vanmorgen werd geciteerd in de Financial Times.

Hij waarschuwde dat een flexibeler interpretatie van de criteria niet tot misbruik mag leiden. Volgens Welteke is de monetaire integratie in de Europese Unie goed verlopen en vormt deze geen belemmering voor de invoering van één munt. “Vanuit monetair oogpunt zijn de voorwaarden zeer goed. De inflatiepercentages en de lange rentes zijn geconvergeerd.”