Handelstekort VS stijgt na negatieve kapitaalopbrengst

WASHINGTON, 11 SEPT. Het Amerikaanse handelstekort is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen tot 38,8 dollar, het slechtste resultaat in een jaar. De Amerikaanse handelsprestaties blijven een zwak punt in de economie. Het ministerie van handel deelde gisteren mee dat het tekort op de lopende rekening 11,2 procent hoger lag dan in het eerste kwartaal.

De lopende rekening wordt gezien als de beste maatstaf voor Amerikas internationale positie, omdat hier niet alleen de opbrengst van goederen en diensten worden meegenomen maar ook kapitaalopbrengsten en uitgaven aan buitenlandse hulp. Gezien het tekort van het eerste en tweede kwartaal is de verwachting dat totale tekort dit jaar tekort zal uitkomen op 147,3 miljard dollar, tegen 148,2 miljard dollar vorig jaar.

President Clinton, die een tweede ambtstermijn ambieert, verklaarde dat de Amerikaanse economie het goed doet; sinds zijn aantreden zijn er tien miljoen nieuwe banen bij gekomen. Concurrent Bob Dole noemde de nieuwe handelscijfers “een ramp”. Hij zegt toe Amerikaanse bedrijven en werkers beter te zullen beschermen.

In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het tekort op de goederenbalans met 9,5 procent tot 46,8 miljard dollar. Er was een exportoverschot op landbouwprodukten, maar dit werd teniet gedaan door een stijgende import van olie en andere buitenlandse produkten.

Een tweede oorzaak voor het stijgende tekort op de lopende rekening kan worden gevonden in een terugkeer van het tekort op de kapitaalopbrengstenbalans. Buitenlandse investeerders verdienden 49,8 miljard dollar aan investeringen in de VS, de Amerikanen wisten met hun investeringen in het buitenland 48,2 miljard dollar te verdienen, een negatief resultaat van 1,6 miljard dollar. In het eerste kwartaal wisten de Amerikanen nog een overschot van 262 miljoen dollar te realiseren. Dit illustreert het feit dat de VS gedurende de jaren tachtig van 's werelds grootste crediteur tot de grootste debiteur is geworden.

In het verleden konden de kapitaalopbrengsten het tekort op de handelsbalans nog compenseren. Er zijn ook enkele lichtpuntjes. Het overschot op de dienstenbalans is toegenomen met 2,5 procent tot 19 miljard dollar. Aan unilaterale overdrachten, waaronder ontwikkelingshulp, werd minder uitgegeven, 9,3 miljard dollar tegen 10,9 miljard in het eerste kwartaal. (AP)