'Federaal Europa niet realistisch'

DEN HAAG, 11 SEPT. In een discussienota van de PvdA over buitenlands beleid bepleiten een aantal partijexperts dat Nederland zijn veto-recht in de Europese Unie moet opgeven. Zij noemen het streven naar een federaal Europa 'niet realistisch'. Nederland moet volgens hen deelnemen aan een 'kop-groep' van Europese landen die meer willen samenwerken, zelfs als de democratische controle op besluitvorming in de groep gebrekkig is.

Het discussierapport Het buitenland van de PvdA. Voorbij de waterlinie stelt dat landen die zich kwalificeren voor de Economische en Monetaire Unie (EMU), waaronder Nederland, nauwer moeten samenwerken op het gebied van sociale zaken, werkgelegenheid, milieu en buitenlands beleid. De deelnemende landen moeten afstand doen van hun vetorecht. Om te voorkomen dat één land de besluitvorming blokkeert, moeten beslissingen bij meerderheid worden genomen. Van Traa: “Wij zijn voor toenemende Europese integratie, zelfs als dat ten koste gaat van de eigen beslismacht van Nederland.” Het drugsbeleid moet volgens het Kamerlid wel onder de bevoegdheid van de Nederlandse overheid blijven. Van Traa meent dat democratische controle op Europese besluitvorming alleen mogelijk is in een federale structuur. Maar hij denkt niet dat die structuur er komt in een Europese Unie die in de toekomst uit 25 landen zal bestaan. De integratie van Europa moet worden voortgezet. “Het getuigt niet van realiteitsbesef als we een federaal Europa als absolute voorwaarde voor samenwerking blijven stellen”, aldus Van Traa. De PvdA-commissie pleit verder voor het verhogen van de ontwikkelingshulp 'met enkele tienden van procenten' van het Bruto Nationaal Produkt.