'Atoombom heeft Europa lui gemaakt'

AMSTERDAM, 11 SEPT. De erfenis van de Koude Oorlog is dat Europa lui en gemakzuchtig is geworden. De atoombom en de inzet van Amerika op dit continent hebben daarvoor gezorgd. Europa heeft een onvermogen om de krachten extern te bundelen.

Dit zei minister Van Mierlo op een bijeenkomst van de American European Community Association in Amsterdam. “We hebben nagelaten te leren hoe je tussen lidstaten buitenlandse politiek kunt overbruggen of verzoenen. Wij moeten ook leren korte termijn deelbelangen ondergeschikt te maken aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op dit punt is Europa psychisch blijven steken in de gewoontewijsheden over nationale belangen van voor de Tweede Wereldoorlog. Zeker, dit Europese tekort belemmert de Euro-Amerikaanse samenwerking”, aldus Van Mierlo.

Hij stelde vast dat ook de buitenlandse politiek van Amerika in toenemende mate wordt beïnvloed door binnenlandse, politieke factoren. Amerika heeft volgens de minister recent geen erg constructieve bijdrage geleverd aan Europese samenwerking door ten aanzien van zijn actie in Irak alleen het Verenigd Koninkrijk te consulteren, Frankrijk alleen aan de vooravond te informeren en de rest helemaal niets te laten weten.

Van Mierlo hield een pleidooi dat de Verenigde Staten, Canada en de Europese landen hand in hand optrekken als het gaat om de bescherming van mensenrechten. Zonder te willen tornen aan het universele karakter van mensenrechten wees Van Mierlo erop dat het belangrijk is om open te staan voor lokale normen, waarden en tradities op dit terrein. Dat is nodig “om produktief over dit onderwerp te communiceren”. Hij wees de Amerikaanse en Nederlandse werkgevers er op dat zij de mensenrechtensituatie, een belangrijke plaats in hun besluitvorming moeten geven.