Van Thijn: verslag, maar geen oordeel

WENEN, 10 SEPT. De Amerikaanse chef van de Bosnië-missie van de Europese Veiligheidsorganisatie (OVSE), Robert Frowick, is de man die zal beslissen of de verkiezingen van zaterdag in Bosnië geldig zijn.

Dat heeft Frowicks chef, OVSE-voorzitter Flavio Cotti, gisteren in Wenen gezegd. De Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken bevestigde daarmee een afspraak, die afgelopen vrijdag is gemaakt tussen Frowick en Ed van Thijn, de leider van de OVSE-waarnemers. Daarbij werd afgesproken dat Van Thijn na de verkiezingen als eerste - aan de media en aan Cotti - voorlopig verslag uitbrengt over het verloop van de verkiezingen. Frowick komt daarna met een eigen rapport. Hij heeft zich ertoe verplicht daarin rekening te houden met het oordeel van Van Thijn. Op basis van zijn eigen rapport oordeelt Frowick over de geldigheid van de verkiezingen. Cotti kan hem eventueel wel nog corrigeren.

Van Thijn, die formeel alleen verantwoording schuldig is aan Cotti, dreigde vorige week af te treden als chef van de OVSE-waarnemers als aan zijn mandaat zou worden getornd. Pogingen daartoe werden volgens de meeste waarnemers vooral ondernomen door de Amerikaanse regering en Frowick, die uit binnenlands-politiek oogpunt - namelijk wegens de komende presidentsverkiezingen in de VS - zo min mogelijk negatieve publiciteit over Bosnië willen zien en die zich ergerden aan de kritische opmerkingen van Van Thijn.

De gisteren door Cotti bevestigde oplossing van het conflict lijkt enerzijds Van Thijns gezicht te redden - hij rapporteert als eerste, zowel aan de media als aan Cotti - maar lijkt verder vooral een Amerikaanse zege, omdat Frowick het eindoordeel mag geven over de vraag of de verkiezingen aan de criteria van de democratie voldoen. (AFP)