Schiphol krijgt scanners voor opsporing drugs

DEN HAAG, 10 SEPT. Het kabinet overweegt in de haven van Amsterdam en op de luchthaven Schiphol zogenoemde container-scanners te plaatsen, die de opsporing van verdovende middelen door justitie en politie vereenvoudigen.

De aanschaf van dergelijke opsporingsapparatuur is al gepland voor de haven van Rotterdam. Het kabinet onderzoekt nog of de capaciteit in Rotterdam moet worden uitgebreid in de internationale strijd tegen de handel in verdovende middelen.

De maatregelen zijn onderdeel van een verscherping van de strijd tegen de internationale drugshandel via de Nederlandse zeehavens. Ze vormen mede een antwoord op de groeiende internationale kritiek op het Nederlandse drugsbeleid, dat volgens veel landen te liberaal is en daarmee internationale drugshandel aantrekt.

Eerder dit jaar, tijdens de debatten over de drugsnota van de ministers Borst (Volksgezondheid) en Sorgdrager (Justitie), sprak ook de Tweede Kamer zich uit voor een intensievere bestrijding van de drugshandel op Nederlandse bodem.

Een andere maatregel van het kabinet is de oprichting, volgend jaar, van zogenoemde HARC-teams (Hit And Run Container). Deze teams houden zich speciaal bezig met het onderzoek naar verdovende middelen in containers die via de zee- en luchthavens Nederland binnenkomen. Ze worden gevormd door medewerkers van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de rivierpolitie, de douane en het openbaar ministerie.

Ook het nieuwe landelijke rechercheteam zal zich nadrukkelijk gaan bemoeien met de opsporing van verdovende middelen. Het landelijke team zou aanvankelijk tot taak krijgen financiële onderzoeken op de binnenlandse markt te verrichten en medewerking te verlenen aan buitenlandse opsporingsverzoeken met betrekking tot de zware, georganiseerde criminaliteit. Volgens minister Sorgdrager is echter nu al gebleken dat een zeer aanzienlijk deel van het werk van het rechercheteam opgaat aan internationale onderzoeken.

Ook op de binnenlandse markt gaat het kabinet tal van maatregelen voorbereiden om de drugshandel te beperken. Zo wordt het aantal coffeeshops sterk gereduceerd, de bedrijfsmatige teelt van nederwiet aan banden gelegd en een begin gemaakt met het structurele onderzoek naar producenten van XTC en andere synthetische drugs.

Komend najaar begint een grote voorlichtingscampagne die het gebruik van cannabis onder jongeren moet beperken. Volgend jaar volgt een soortgelijke campagne tegen het gebruik van XTC.

    • Rob Schoof