PvdA vraagt meer geld voor hulp buitenland

DEN HAAG, 10 SEPT. De PvdA wil dat Nederland meer geld besteedt aan ontwikkelings- en veiligheidspolitiek dan nu het geval is. De huidige bijdragen van 0,8 procent van het bruto nationaal produkt voor directe ontwikkelingshulp en 1,1 procent voor het totale Nederlandse programma in het buitenland zijn te laag.

Dat stelt een commissie uit de PvdA in de discussienota 'Het buitenland van de PvdA; voorbij de waterlinie', die vandaag is gepresenteerd. De commissie stond onder voorzitterschap van Tweede-Kamerlid Van Traa. De PvdA is van mening dat ontwikkelingssamenwerking een portefeuille moet blijven van een minister, en niet moet worden overgedragen aan een staatssecretaris.