Paars D66?

Dertig jaar geleden stond D66 voor staatsrechtelijke vernieuwing. Wetenschappers en denkers hebben er sindsdien hun verbeelding op losgelaten, bibliotheken zijn met dat gedachtegoed gevuld, generaties studenten - vooral staatsrecht - hebben het bestudeerd en inmiddels is paars nu eindelijk aan de macht.

Maar nu lees ik (5 september) dat de paarse minister van Buitenlandse Zaken, mr. H.A.F.M.O. van Mierlo, al dertig jaar het boegbeeld van D66 en daarmee van de staatsrechtelijke vernieuwing, en zijn eveneens paarse collega van Economische Zaken, drs. H. Wijers, hun vriendinnen moeten thuis laten bij staatsbezoeken, dat Hare Majesteits ambassadeur in Zuid-Afrika, Zijne Excellentie jhr. W. Roëll, niet vreemd mag gaan voorafgaand aan het staatsbezoek aan het land zijner accreditatie en dat eerstgenoemde minister, tegen de wens van zijn, veelal paarse, ambtenaren in, toch een postje heeft geopend in Amman om toch vooral de vriendschappelijke banden tussen de Oranjes en het Hashemitische huis aan te halen.

Dit alles gebeurt niet op last van Hare Majesteit de Koningin, nee zij is immers onschendbaar, maar op haar, hopelijk vriendelijk, verzoek. De paarse minister die zich zo openlijk laat ringeloren door een vorstin met een aantal opvattingen die ieder maatschappelijk draagvlak missen, is verantwoordelijk. Naar algemeen aanvaarde maatstaven sluit het dragen van verantwoordelijkheid het nemen ervan in.

Derhalve daag ik de minister uit zijn ontslag in te dienen, want het is nu wel evident dat de verbeelding, namelijk, die van een voormalig Leids corpsstudente, indirect aan de macht is en u wilt toch geen verantwoordelijkheid dragen voor de geleidelijke herinvoering van de absolute monarchie?

Kop op mijnheer Van Mierlo op de 'Boulevard of Broken Dreams' in de krochten van Uw departement, zult u ongetwijfeld met open armen worden ontvangen door uitgerangeerd diplomatiek personeel dat voor kleinere vergrijpen naar die contreien werd verbannen, of, als het Hare Majesteit behaagt, misschien zit er nog wel een postje (Amman?) in.

    • E. de Jong