Overlegeconomie

De heer Bolkestein schrijft in NRC van 7 september dat ik wel zou zijn uitgenodigd voor het debat van de van 'overlegeconomie naar groei-economie'. Er is geen uitnodiging binnengekomen noch om een inleiding te houden noch om in het forum te zitten.

Dat was al samengesteld uit tegenstanders van de overlegeconomie en bestond verder uit vertegenwoordigers van werkgevers- en consumentenorganisaties. Hoe de heer Bolkestein er bij komt dat de uitgenodigd is, is mij onduidelijk tenzij hij bedoelt dat we in de zaal mochten zitten en als het de voorzitter zou believen misschien nog een opmerking zouden mogen maken. Blijkbaar is dit zijn opvatting van “uitnodigen en deelnemen” aan het debat.

Overigens heb ik begrepen dat de deelnemers in het debat ook volstrekt verrast werden door de afsluitende bijdrage van Bolkestein die helemaal niet sloeg op het debat van daarvoor, maar een verklaring was die al eerder was vastgesteld en uitgedeeld aan vertegenwoordigers van de pers.

    • Johan Stekelenburg
    • Voorzitter Fnv