Natuurbeschermer bepleit vossenjacht

OLTERTERP, 10 SEPT. De Friese natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea wil dat de vos in Friesland wordt bejaagd. Volgens de organisatie verstoren en verjagen vossen vogels in kustgebieden, polders en op lagere zandgronden. In bepaalde gebieden is nog maar een derde van de oorspronkelijke broedpopulatie aanwezig, aldus adjunct-directeur U. Hosper.

“Sommige polders zijn helemaal leeg. Kokmeeuwen, kluten en Noordse sterns zijn verdwenen, omdat er vossen rondliepen.” Hosper stelt dat er veel geld wordt uitgegeven aan het beschermen van kolonie- en weidevogels. “Dan kan het niet zo zijn dat ze aan de andere kant worden opgegeten of verjaagd door vossen.” Het aantal vossen in Friesland is de afgelopen jaren toegenomen. De populatie groeit, omdat in het cultuurlandschap, als gevolg van bemesting, voedsel te halen valt.

Hoe de jacht moet worden uitgevoerd is nog onduidelijk. It Fryske Gea is tegen het uitgraven van holen met vossenjongen of een drijfjacht. Ook een nachtelijke jacht met lichtbakken op rondrijdende auto's heeft niet de voorkeur van de natuurbeschermers. “Dat werkt verstorend en is niet erg efficiënt, zo is gebleken. Er worden vaak duizenden kilometers gereden, terwijl er maar een paar vossen worden afgeschoten”, zegt Hosper. Hij pleit voor een jacht waarbij overdag sporen worden gezocht waarna 's nachts vossen gericht worden afgeschoten.