'Meer bezuinigen in Duitsland'

BONN, 10 SEPT. In de Duitse begroting voor volgend jaar zal op alle posten nog meer moeten worden bezuinigd. Dat heeft minister van financiën Theo Waigel gisteren verklaard.

Waigel maakte bovendien duidelijk niet van plan te zijn extra geld ter beschikking te stellen om een gat in het werkloosheidsfonds te dichten. Dat gat is ontstaan door de oplopende werkloosheid in Duitsland.

“We moeten meer bezuinigingen op alle gebieden,” aldus Waigel tijdens een bijeenkomst van zijn partij CSU. Waigel gaf vorige week nog groen licht voor een extra storting van 12,5 miljard mark in het werkloosheidsfonds. Hogere werkloosheidsuitgaven volgend jaar zullen echter moeten worden gecompenseerd door bezuinigingen elders, zo maakte de minister duidelijk. De minister kwam met zijn uitspraken in de week, waarin de begroting door het parlement in eerste lezing zal worden behandeld.

Deskundigen van de coalitie spraken afgelopen weekeinde met Waigel over de begroting van 1997, waarmee Duitsland moet voldoen aan de criteria van Maastricht voor de Europese munt. Zij gingen akkoord met een bezuiniging van 11 miljard mark op de uitgaven, die daarmee volgend jaar op 440 miljard mark zouden uitkomen. Het federale tekort zou dan op 56,5 miljard mark uitkomen. Het tekort over 1996, dat op 60 miljard mark is begroot, komt volgens deskundigen in werkelijkheid uit op 70 miljard mark. Volgens de oppositionele SPD komt het tekort volgend jaar 18 miljard mark hoger uit dan begroot.

Volgens deskundigen van de christendemocratisch-liberale coalitie zijn naast het korten op werkloosheidsuitgaven volgend jaar nog extra bezuinigingen nodig. In een gezamenlijke verklaring spreken zij van scherpe bezuinigingen op werkgelegenheidsprogramma's, subsidies voor de kolenindustrie en andere industrieën. Daarnaast moet de inkrimping van het ambtenarenapparaat worden voortgezet. “Er is geen politieke rechtvaardiging voor minder waakzaamheid of meer lenen,” zo zeggen zij.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorspelde onlangs dat het Duitse tekort volgend jaar boven de drie procent uitkomt. Dat zou betekenen dat het criterium voor de Europese munt niet wordt gehaald. Een woordvoerder van het kantoor van de bondskanselier verklaarde gisteren dat het regeringsprogramma het gewenste effect zal hebben wat betreft besparingen en werkgelegenheid. (Reuter)