In Sulaymanya wappert overal de gele KDP-vlag

SULAYMANYA, 10 SEPT. Vierduizend strijders uit de zuidelijke stad Halepci waren gisteravond de eerste manschappen van Koerdenleider Masoud Barzani die Sulaymanya bereikten. Sjeik Ziraar Haq Kadir, commandant van de troepen van de Koerdische Democratische Partij (KDP) uit Halepci, zat vannacht zegevierend in het voormalige hoofdkwartier van de concurrerende Patriottische Unie van Koerdistan (PUK), de vroegere meesters van Sulaymanya.

Hij toonde uitgehongerde gevangenen om te bewijzen hoe bruut de PUK sympathisanten van de KDP had behandeld.

Uit angst voor de komst van Iraakse soldaten, die door communiqués van de PUK was gevoed, zijn duizenden inwoners gisteren uit de stad gevlucht. Maar vanmorgen maakte Sulaymanya, dat ongeveer 400.000 inwoners telt, een rustige indruk. De winkels gingen op uiterst bescheiden schaal weer open, terwijl de gele KDP-vlag overal in de stad wappert.

Zonder noemenswaardig verzet van de PUK rukten de KDP-troepen gisteren, zowel vanuit het noorden (Dukan) als vanuit het zuiden (Halepci), naar Sulaymanya op. Barzani hield halt op zo'n zeventig kilometer ten noorden van Sulaymanya, maar zijn Peshmerga's, Koerdische strijders, dwongen hem verder te gaan.

Barzani zelf arriveerde vanmorgen vroeg in Sulaymanya. Hij kondigde daar een algehele amnestie af voor alle leden van de PUK die Noord-Irak zijn onvlucht. Hij zei een campagne te zullen beginnen om alle vluchtelingen ertoe te bewegen terug te keren naar hun huizen. Barzani ontkende met klem elke betrokkenheid van Iraakse troepen bij de gevechten rondom Sulaymanya tegen de PUK.

“Ook meneer Talabani, de leider van de PUK, kan van de amnestie gebruik maken”, aldus Barzani. “De PUK kan van nu af echter slechts als een politieke organisatie opereren in Iraaks Koerdistan.”

Over de verblijfplaats van Talabani bestaat geen duidelijkheid. Aangenomen wordt dat hij naar Iran is gevlucht. Het bewind in Teheran heeft de PUK de afgelopen maanden op grote schaal politiek en militair gesteund. De Iraanse inmenging in Iraaks-Koerdistan was de belangrijkste reden voor Barzani ruim tien dagen geleden de hulp in te roepen van het Iraakse leger in de strijd om Arbil, de administratieve hoofdstad van het de facto onafhankelijke Noord-Irak.

Na de val van Sulaymanya beheerst de KDP feitelijk heel Noord-Irak. Barzani beloofde vanmorgen nieuwe parlementsverkiezingen. Hij sprak in euforische termen over een toekomstig Noord-Irak als het bolwerk van democratie. “Op voorwaarde”, zo verklaarde hij, “dat het Westen de Iraakse Koerden blijft steunen, niet alleen tegen inmenging door Bagdad, maar eveneens door Iran en Turkije.”

    • Froukje Santing