Hoechst Vlissingen gaat reorganiseren

Hoechst Holland in Vlissingen moet om te kunnen overleven ingrijpend reorganiseren. Al lopende verbeteringsprojecten blijken niet afdoende. De resultaten van het bedrijf blijven achter bij de verwachtingen en moeten vóór eind 1997 drastisch verbeteren.

Hoechst Holland verwacht dat de reorganisatie gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid. Duidelijkheid daarover komt er pas wanneer projectgroepen voorstellen voor de reorganisatie hebben uitgewerkt. Bij Hoechst in Vlissingen werken momenteel 918 mensen, waarvan tweederde deel betrokken is bij de fosforproduktie.

De bonden zijn gisteren geïnformeerd. “Overleg met de bonden vindt pas plaats als we duidelijkheid hebben over hoeveel arbeidsplaatsen er met de ingrepen gemoeid zijn”, aldus een woordvoerder.

De bedoeling is alle fosforactiviteiten te bundelen in Vlissingen. Dat geldt voor verkoop en marketing, nu nog gevestigd in Frankfurt, en voor de fosforactiviteiten in Argentinië en Zuid-Afrika. Ook alle dienstverlenende afdelingen zouden, zo is het plan, in Vlissingen moeten worden samengebracht. De door deze maatregelen beoogde nieuwe organisaties wil Hoechst medio 1997 klaar hebben. Vóór het eind van 1997 moeten verdere maatregelen om de vereiste resultaten te behalen zijn uitgevoerd.