Een oude wens van de VVD

In Cultureel Centrum De Nieuwe Slof in Beverwijk heeft VVD-leider Frits Bolkestein gisteren zijn fiscale eisen op tafel gelegd voor een nieuw regeerakkoord. Het tweede kabinet-Kok, of misschien het eerste kabinet-Bolkestein, moet het toptarief in de loon- en inkomstenbelasting verlagen van 60 naar 50 procent.

Een oude VVD-wens. Op dit moment betalen 400.000 Nederlanders met een inkomen van ongeveer 93.000 gulden dit tarief. Een verlaging met tien procentpunten kost 1750 miljoen gulden. Voor de mensen die op dit moment het toptarief betalen heeft de VVD-leider dus gemiddeld een douceurtje in petto van 4375 gulden.

Daarnaast herhaalt de VVD-leider het pleidooi uit het vorige verkiezingsprogramma om de vermogensbelasting geleidelijk af te schaffen. Het tarief van de vermogensbelasting is op dit moment acht promille; over 1000 gulden vermogen wordt dus 8 gulden belasting geheven. Bolkestein: “Het is noodzakelijk dat er iets structureels wordt gedaan aan de vermogensbelasting, namelijk een generieke verlaging van het tarief om uiteindelijk de vermogensbelasting geheel af te schaffen.”

In een vraaggesprek met deze krant zei staatssecretaris Willem Vermeend (Financiën) deze zomer: “Op dit moment staat de vermogensbelasting niet ter discussie. We hebben geen budgettaire mogelijkheden.” De PvdA-staatssecretaris vindt de vermogensbelasting Europees gezien “een vreemde eend in de bijt”. Op de lange termijn moet Nedeland aansluiten bij andere belastingstelsels “en die kennen geen vermogensbelasting”, aldus Vermeend.

De vermogensbelasting zal naar verwachting dit jaar 1505 miljoen gulden opbrengen. Grosso modo gaat het om mensen die ook het toptarief van de loon- en inkomstenbelasting betalen. Stel dat deze 400.000 belastingplichtigen volledig de vermogensbelasting zouden opbrengen, dan kunnen ze een tweede douceurtje tegemoet zien van 3760 gulden per persoon. Bolkestein belooft 400.000 belastingplichtigen in totaal een financieel voordeel van 8135 netto gulden. Ter indicatie: dit is ongeveer het bedrag dat een alleenstaande met een bijstandsuitkering per half jaar heeft te besteden.

Gaat de VVD zich in de komende verkiezingscampagne profileren als de partij voor de rijken en de ondernemers? “Nee hoor, dat wil de VVD helemaal niet”, zei Bolkestein vanmorgen voor de radio. “Wij zijn een volkspartij. Wij krijgen onze kiezers uit alle lagen van de bevolking, alle leeftijden, alle inkomensgroepen.”

Het pleidooi van Bolkestein om het toptarief te verlagen, komt op het moment dat er bij de VVD nogal wat klachten zijn binnengekomen over het beleid van staatssecretaris Vermeend om miljonairs aan te pakken die niet of nauwelijks inkomsten- en vermogensbelasting betalen; de zogenaamde nulinkomens. Ondernemers met fantastisch draaiende bedrijven kunnen zo'n fiscale constructie opzetten dat ze geen fiscaal inkomen hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld afzien van het opnemen van salaris of dividend uit hun bedrijf; ook kunnen ze tegenover hun belastbare inkomen een even grote aftrekpost opvoeren. Vermeend gaat, met instemming van zijn minister de VVD'er Gerrit Zalm, deze constructies aanpakken.

“De VVD-fractie werpt zich op als beschermvrouwe van de miljonairs en de fiscale trapezewerkers”, zegt het Tweede Kamerlid Rick van der Ploeg (PvdA) in een reactie op de uitlatingen van de VVD-fractievoorzitter. “De voorstellen van Bolkestein zijn buiten elke proportie en niet serieus te nemen. Gelukkig zitten de serieuze VVD'ers in het kabinet en niet in de fractie.”

    • Cees Banning