Bescheidener emolumenten CTSV-bestuur

DEN HAAG, 10 SEPT. Het nieuwe bestuur van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) zal bij vertrek niet kunnen rekenen op hoge wachtgelden. Dat zei staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) gisteren bij de presentatie van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen (OSV).

De VVD-bewindsman wil niet vooruitlopen op de profielschets en de salarissen van het nieuwe CTSV-bestuur. Hij kondigde aan in oktober bekend te maken wie het huidige interim-bestuur op 1 januari 1997 op zal volgen.

Het CTSV moet nog beslissen of het eigen voormalige bestuur dat in maart werd ontslagen, recht heeft op wachtgeld. De Graves voorganger - Linschoten - had dit bestuur eerder het recht op een wachtgeldregeling ontzegd. De geschillencommissie van het ministerie van Sociale Zaken besliste echter dat Linschoten hiertoe niet bevoegd was.

De wet die De Grave gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, regelt tot het jaar 2000 de organisatie van de Sociale Verzekeringen en beoogt marktwerking te stimuleren. Het CTSV is en blijft daarbij onafhankelijk toezicht houden op de uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid. Eerder adviseerde de Raad van State om het college rechtstreeks te laten ressorteren onder het ministerie van Sociale Zaken. Reden daarvoor was de bestuurscrisis eerder dit jaar bij het CTSV, die leidde tot het ontslag van de drie bestuursleden en het vertrek van Linschoten. De problemen ontstonden onder meer doordat de verhouding tussen CTSV en departement vaak onduidelijk was.

Het CTSV zal een positie hebben tussen de staatssecretaris en het Landelijke instituut sociale verzekeringen (Lisv). Het Lisv is de opvolger van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica) en besteedt de uitvoering van de werknemersverzekeringen uit aan elkaar concurrerende uitvoeringsinstellingen, zoals het GAK. De concurrentie leidt op termijn tot voordeel voor werkgevers, omdat die de voordeligste instelling kunnen kiezen om hun sociale verzekeringen - zoals de WW en de Ziektewet - te regelen.

De Grave had ook op het Lisv invloed willen uitoefenen, maar de Raad van State adviseerde om daar van af te zien.