Beatrix

Koningin Beatrix dient te aanvaarden dat zij staatshoofd is van een land waar ruime opvattingen heersen over samenlevingsvormen anders dan het huwelijk. Natuurlijk is zij vrij, net als iedere andere inwoner van dit land, hierover een mening te hebben. Dit laat evenwel onverlet dat zij haar mening niet mag opdringen aan wie dan ook. Dat zij dit wel doet getuigt van weinig verdraagzaamheid, waarvoor zij herhaaldelijk heeft gepleit en die ook geldt ten aanzien van keuzes die mensen maken in de wijze waarop zij hun relatie(s) vormgeven.

    • Michiel B. Kramer