Amsterdam mag polder inlijven voor haven

AMSTERDAM, 10 SEPT. De gemeente Amsterdam mag de Houtrakpolder inlijven. Provinciale Staten van Noord-Holland gingen gisteren akkoord met een grenswijziging die het voor Amsterdam mogelijk maakt in het gebied de 'Afrikahaven' aan te leggen. De gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude verliest met het besluit een kwart van haar grondgebied.

Bewoners van het kunstenaarsdorp Ruigoord, dat in de Houtrakpolder ligt, hebben zich jarenlang verzet tegen wat zij de annexatiedrift van Amsterdam noemden. De bewoners kregen gisteren van Provinciale Staten twee keer nul op het request: behalve vóór de inlijving van de Houtrakpolder door Amsterdam stemden Provinciale Staten tegen een verzoek van de bewoners om over dit besluit een referendum te organiseren.

Volgens Gedeputeerde Staten zijn met de grenscorrectie dusdanige spoedeisende provinciale belangen gemoeid dat een een provinciaal referendum ongewenst is. Noord-Holland kent als enige provincie de mogelijkheid van zo'n referendum.

GS wijzen er voorts op dat ook de president van de Amsterdamse rechtbank in kort geding het spoedeisende karakter van de aanleg van de Afrikahaven heeft onderkend. De bewoners van Ruigoord zijn daarentegen niet overtuigd van de noodzaak van deze nieuwe haven. Zij noemen het verlies van de groene ruimte een ramp voor de Randstad.

Voorstanders van de grenscorrectie, PvdA, VVD, D66 en GroenLinks, wijzen op het belang voor de economie en de werkgelegenheid in Noord-Holland wanneer de haven er komt.

Met de aanleg worden naar verwachting tienduizend banen geschapen.