Ziekenfondsplan verdeelt coalitie

DEN HAAG, 9 SEPT. De Tweede-Kamerfracties van de PvdA en D66 zijn ingenomen met het plan van het kabinet om tweehonderdduizend ouderen met een klein inkomen weer tot het ziekenfonds toe te laten.

Ze stellen wel als voorwaarde dat de nieuwe studenten, die vanaf het volgend studiejaar niet meer met hun ouders meeverzekerd kunnen worden, “er geen cent op achteruitgaan”. De VVD is ontevreden. Volgens deze fractie had een aantal werknemers het fonds dienen te verlaten.

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag op hoofdlijnen een akkoord bereikt over een reparatie van de Ziekenfondswet. Een groep van tweehonderdduizend ouderen, die zich in 1994 particulier moesten verzekeren door een wijziging in de wet, zal in twee fasen terugkeren naar het ziekenfonds.

Ter compensatie zullen nieuwe studenten vanaf het volgend studiejaar niet meer met hun ouders kunnen worden meeverzekerd. Daar zou dan een hogere, aanvullende studiebeurs tegenover komen te staan. Het kabinet moet de financiële effecten nog doorrekenen. In een tijdsbestek van vier jaar moet de overhevelingsoperatie zijn afgerond.

Tweede-Kamerlid Oudkerk (PvdA) vindt het “prachtig” dat de sociale onrechtvaardigheid voor de ouderen met een klein pensioen “uit de lucht is”. Hij is “zeer tevreden” dat het kabinet niet gekozen heeft voor een bevriezing van de ziekenfondsgrens. “Ik zie dat als een duidelijk signaal naar de VVD toe. Bolkestein heeft eerder geroepen dat het ziekenfonds achterhaald is. Dat is zeker nog niet aan de orde.” PvdA en D66 willen wel als voorwaarde stellen dat de studenten er niet in koopkracht op achteruitgaan.

VVD-fractiewoordvoerder Van Blerck steunt het plan om de ouderen terug te laten keren, maar dat had volgens haar moeten gebeuren door de loongrens voor werknemers in het ziekenfonds te bevriezen. “We zullen de plannen nog eens goed op hun merites moeten beoordelen”, aldus Van Blerck. Volgens de VVD dient het ziekenfonds op den duur te verdwijnen.