Voorstel van parlementariërs; Nederlandse en Duitse inzet IFOR-Bosnië

DRESDEN, 9 SEPT. Het Duits-Nederlandse legerkorps moet de troepen leveren voor een eventuele voortzetting, volgend jaar, van de Nederlandse bijdrage aan de internationale vredesmacht (IFOR) in Bosnië.

Tijdens de zogeheten Duits-Nederlandse parlementariërsconferentie afgelopen vrijdag en zaterdag in Dresden bleken de woordvoerders van Pvda, CDA en D66 deze gedachte van VVD-defensiespecialist Van den Doel te steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Bolkestein noemde het idee van zijn fractiegenoot “zeer wel mogelijk” en een “aardige gedachte”.

Tijdens de conferentie, bedoeld om leden van parlementen van Duitsland en Nederland informeel met elkaar in contact te brengen, bleek dat in de Bondsdag inmiddels een ruime meerderheid van mening is dat de Duitse bijdrage aan de vredesmacht volgend jaar moet worden voortgezet. De Duitse parlementariërs zijn bovendien van mening dat Duitsland niet alleen ondersteunende eenheden moet sturen, zoals nu al het geval is, maar wel degelijk ook grondtroepen. CDA-buitenlandwoordvoerder De Hoop Scheffer sprak in dit verband van “een doorbraak”. Tot voor kort verbood de Duitse Grondwet militair optreden van de Bundeswehr buiten het NAVO-gebied. Het Constitioneel Hof heeft daaraan een eind gemaakt voor wat betreft vredesoperaties.

De veranderde Duitse opstelling bracht VVD'er Van den Doel op het idee van één sector onder gezamenlijk controle van het Duits-Nederlandse legerkorps. Dit korps dat vorig jaar werd gevormd, staat onder leiding van een gezamenlijke Duits-Nederlandse staf in Münster, en heeft in vredestijd de beschikking over twee Duitse en een Nederlandse divisie.

Het Tweede-Kamerlid Roethof (D66) maakte wel een voorbehoud bij haar steun aan de gedachte: de inzet van het legerkorps mag geen belemmering vormen voor IFOR II, schertsend ook wel Son of Ifor genoemd. Dat is ook de mening van De Hoop Scheffer, die aantekent dat inzet van het Duits-Nederlandse legerkorps een extra politiek gewicht aan dit korps verleent.

    • Frank Vermeulen