Utrecht Te Deum nu pas in Utrecht

Holland Festival Oude Muziek. Concerten van The Academy of Ancient Music, The Orlando Consort. Gehoord: 7, 8/9, diverse lokaties Utrecht. Radio: 13/9 20.00 u.

Soms liggen ideeën zó voor de hand dat ze bij voorbaat terzijde worden geschoven. Zo heeft het vijftien jaar geduurd voordat in het Utrechtse Festival Oude Muziek het Utrecht Te Deum van Händel werd geprogrammeerd. Geleid door Christopher Hogwood, besloten The Academy of Ancient Music en het St. Paul's Cathedral Choir zondagavond de jongste editie van het oude-muziekfestival met dit Te Deum en het Jubilate, beide gecomponeerd ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht, waarmee in 1713 een einde kwam aan de Spaanse Successie-oorlog.

Intussen is er nog altijd geen duidelijkheid omtrent de eigen successie-perikelen van de Organisatie Oude Muziek. Directeur Simon Mundy, de Engelsman die een jaar geleden als een deus ex machina verscheen om de organisatie te 'professionaliseren', was al vóór het festival begon vertrokken wegens 'onoverkomelijke cultuur- en taalproblemen'. Het bestuur hoopt nu binnen enkele weken een nieuwe directeur aan te stellen.

Mundy heeft geen eigen stempel op het festival gedrukt, tenzij men de twee compositieopdrachten als zodanig wil beschouwen die werden verstrekt aan Steve Reich en ene Andrian Williams, die een opusnummer schreef gebaseerd op een recent herontdekte Gloria-zetting van John Dunstaple. Williams' kunstwerk werd gecomponeerd in een nogal gelikt idioom van parallelle huppelpasjes met inachtneming van een reeks van dissonante horden. Een niemendalletje - de formidabele uitvoering van The Orlando Consort ten spijt.

De teruggevonden Gloria-zetting van Dunstaple was ook nauwelijks voldoende om de titel van het concert, 'Een nieuwe kijk op Dunstaple', te rechtvaardigen. In vergelijking met andere composities van de hand van Dunstaple ontbeert het gereconstrueerde Gloria werkelijk verrassende wendingen.

Dat verrassingen overigens geenszins noviteiten behoeven te zijn, was al duidelijk na de eclatante vertolking van Beethovens Tweede symfonie door The Academy of Ancient Music. Het ensemble - pas nu voor het eerst in het festival - heeft een kwaliteit die enkele jaren geleden nog ondenkbaar was. Onberispelijk is het spel niet (tijdens Händels Jubilate lag de fatale ontsporing meermaals op de loer), maar de sonore klank die Hogwood weet te realiseren en de spontane kracht ervan zijn weergaloos.

Dit jaar werden ruim 59.000 bezoekers geteld, een geringe daling ten opzichte van vorig jaar. Komend jaar staan de volgende componisten centraal: Johannes Ockeghem (in 1997 500 jaar dood), Francesco Landini (als middeleeuwer met middelpuntvliedende kracht) en Franz Schubert (diens klavieroeuvre). Voorts wordt gestudeerd op oude muziek uit Latijns-Amerika, komt er wellicht een Dag van de Improvisatie (jazzbands niet denkbeeldig), en ligt een orgeltocht langs verscheidene kerken in de regio in het verschiet. Aan de nieuwe directeur dit pregnante programma waar te maken.

    • Emile Wennekes