THE ECONOMIST

De wettelijke basis voor de Amerikaanse beschieting van Iraakse stellingen met kruisraketten was niet erg stevig, maar toch was de actie gerechtvaardigd, schrijft The Economist.

Het is te betreuren dat de Verenigde Naties geen resolutie wilden aannemen op basis waarvan de actie kon worden uitgevoerd. Maar de reputatie van de Iraakse leider, Saddam Hussein, is zo slecht dat hem nooit het voordeel van de twijfel kan worden gegund. In voorkomende gevallen moet het recht dan maar plaats maken voor macht. Het Westen moet ervoor zorgen dat Saddam nooit meer een bedreiging kan worden voor wie dan ook. Hoewel Saddam op dit moment geen bedreiging vormt voor een van zijn buren, toch blijft hij een potentieel gevaar voor iedereen zolang hij aan de macht is. Als de wereld dan met hem moet leven, dan moet ze nooit aflaten in haar pogingen Saddams tyrannie tot Irak te beperken, en zelfs daar te minimaliseren.