Suriname

DE WARE TIJD

Gunstig is dat de een gedegen plan gereed heeft om op elk gebied de zaken aan te pakken. Aangenomen moet worden dat de partij staat te trappelen om te bewijzen dat zij in afzienbare tijd grote verbeteringen op elk gebied tot stand zal brengen. [..] Ongunstig is dat een coalitie gevormd is met personen die zich hebben opgeworpen als vernieuwers en leiders, van wie evenwel bekend is dat zij op de eerste plaats hun eigen economische kapitaalsbelangen vooropstellen en daartoe de politiek gebruiken of zelfs misbruiken. (6 september)

Het verbond van de met twee puur etnische partijen is geen logische ontwikkeling van partijen die raaklijnen hebben. Integendeel. Het is slechts een gedogen om de macht te kunnen hebben. [..] Aangezien de etnische partijen zich vooral hebben weten te handhaven door het 'regelen' van partijgenoten rijst de vraag hoe de zich zal opstellen tegen het voortzetten van deze etnisch hoogst ongewenste verzuiling en bevoordeling. Zij zullen ongetwijfeld om hun beloning komen. (9 september)