Suriname

DE VOLKSKRANT

De verkiezing van Jules Wijdenbosch tot president van Suriname dwingt Nederland tot een herbezinning van de relaties tussen de twee landen. [..] De ministers Pronk en Van Mierlo hebben herhaaldelijk gezegd dat een regering waarin Bouterse een leidende rol vervult, niet mag rekenen op normale betrekkingen met Nederland. Volgens Pronk is Bouterse degene die de 'mafiose praktijken in Suriname heeft geïntroduceerd'. Zulke krachtige woorden kunnen niet zomaar worden ingeslikt. [..]

Nederland moet erkennen dat het de binnenlandse (economische en politieke) ontwikkeling in Suriname nauwelijks positief kan beïnvloeden. [..] Met een ontvlechting van verantwoordelijkheden kan worden bereikt dat het Surinaamse wantrouwen ten opzichte van Nederland afneemt. Nederland hoeft zich dan ook niet meer schuldig te voelen voor alles wat er mis gaat in de jonge Surinaamse republiek. Wanneer dat het effect is van de jongste, legale machtsgreep van Bouterse, is dat geen verlies.