Rebellen in Cambodja gaan praten

PHNOM PENH, 9 SEPT. Ieng Sary, een leider van de Rode Khmer die zich met een factie heeft afgesplitst, heeft vandaag gezegd dat zijn groep een staakt-het-vuren met de Cambodjaanse regering heeft gesloten. Maar hij voegde er aan toe dat over een definitief vredesakkoord nog verder zal worden onderhandeld. De tweede premier van Cambodja, Hun Sen, maakte zaterdag al melding van het bestand.

Ieng Sary (60), die in de jaren zeventig onder Pol Pot minister van Buitenlandse Zaken was, gaf in de plaats Phnom Malai, in het noordwesten van Cambodja, een persconferentie, waarin hij openheid van zaken gaf over het schisma in de Rode Khmer en over zijn onderhandelingen met de regering. De afgelopen week hield Ieng Sary in Bangkok besprekingen met de twee Cambodjaanse ministers van defensie Tea Banh en Tea Chamrath. “Ik kan u meedelen dat mijn gesprek over nationale verzoening met vertegenwoordigers uit Phnom Penh succesvol zijn verlopen. We hebben een staakt-het-vuren bereikt en onze troepen hebben contact met elkaar gelegd. Zij hebben tevens ingestemd met het geven van wettelijke bescherming aan mij.”

De Rode-Khmerleider ging gekleed in een groen tropenpak en zag er eerder uit als een zakenman dan een guerrillaleider. Vooral de samensmelting van de manschappen (geschat op enige duizenden) van Ieng Sary met het huidige regeringsleger zou een struikelblok zijn.

Ieng Sary scheidde zich vorige maand af van de kern van de Rode Khmer, die hij omschreef als “haviken” nadat hij ter dood was veroordeeld wegens vermeende malversatie. Ieng Sary, van wie eerder nooit een onvertogen woord over de Rode Khmer was vernomen, zette zich na de scheuring fel af tegen Pol Pot, zijn toenmalige zwager. Vandaag herhaalde hij zijn standpunt. Hijzelf was niet verantwoordelijk geweest voor de excessen onder het bewind van de Rode Khmer (1975-1979), maar Pol Pot alleen. De terreur van de Rode Khmer kostte destijds aan één tot twee miljoen Cambodjanen het leven. Ieng Sary zei dat alle belangrijke beslissingen buiten hem om werden genomen. De premiers van Cambodja hebben Ieng Sary onlangs een brief gestuurd waarin ze hem prezen voor zijn besluit de strijd te staken. (Reuter, AP)