Linschoten hekelt deel PvdA-fractie

DEN HAAG, 9 SEPT. Voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken Linschoten (VVD) vindt dat een deel van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer de CTSV-affaire heeft aangegrepen om hem politiek te beschadigen. De CTSV-zaak ging volgens de oud-bewindsman ''helemaal nergens over'' en was slechts bedoeld om hem ''politiek een kopje kleiner te maken''.

Hij zei dit gisteren op de Tros-radio. Linschoten trad eind juni af als staatssecretaris nadat de Kamer had geweigerd het volledige vertrouwen in hem uit te spreken. Dit naar aanleiding van kritiek van de Kamer op de manier waarop Linschoten de bestuursleden had benoemd van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen. De Kamer nam kort voor het zomerreces de conlusies over van het rapport van de commissie-Van Zijl, die de CTSV-zaak onderzocht. De procedure waarmee D. van Leeuwen (VVD) was benoemd tot voorzitter van het CTSV werd daarin van een 'onthutsende eenvoud' genoemd en Linschotens lezing van de gang van zaken 'weinig geloofwaardig'. Een deel van de PvdA'ers in de Kamer beschouwde hem als een 'te krachtige' staatssecretaris, meent Linschoten nu. Het Kamerlid Van Zijl (PvdA), voorzitter van de commissie die de crisis bij het CTSV onderzocht, is volgens de oud-staatssecretaris door een deel van de PvdA-fractie ''als instrument gebruikt'' om hem te beschadigen.

Linschoten besloot in juni af te treden omdat hij niet wilde toegeven aan de politieke druk van een deel van de PvdA-fractie. “Ik denk dat politieke beschadiging een heel interessant instrument is om achterliggende politieke doelen te bereiken. Juist omdat dat het geval was, heb ik gezegd: daar doe ik niet aan mee”, aldus Linschoten. Zowel Wallage, fractie-voorzitter van de PvdA, als het Kamerlid Van Zijl wilde vanochtend niet op de uitlatingen van Linschoten reageren. Linschoten zei verder dat hij op zoek gaat naar een baan in het bedrijfsleven. Hij wil voorlopig niet terugkeren in de politiek.