Kamerlid pleit voor kleinere klassen

ROTTERDAM, 9 SEPT. De PvdA-fractie heeft bij monde van het Tweede-Kamerlid J. Liemburg gepleit voor kleinere klassen in het basisonderwijs. In het PvdA-vlugschrift dat dit weekeinde verscheen, verwijst Liemburg naar een grootschalig onderzoek in de Amerikaanse staat Tennessee.

Daar zijn enkele jaren geleden klassen teruggebracht tot 17 leerlingen, waarna de schoolprestaties van deze leerlingen zijn gevolgd. Zij bleken minder te blijven zitten en ook in het vervolgonderwijs boekten zij betere resultaten dan kinderen die de eerste jaren van de basisschool in veel grotere klassen hadden gezeten.

Staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) werpt in een schriftelijke reactie tegen dat er geen geld is voor het verkleinen van de klassen. Om het gemiddelde aantal leerlingen per klas met één leerling terug te brengen is 200 miljoen gulden nodig. “Er is dus minimaal één miljard nodig. Waar moet ik dat geld vandaan halen”, zo verzucht zij.

Liemburg betreurt het dat in de Tweede Kamer “telkens kleinere klassen afketsen vanwege de prijs”. “Maar denk eens aan wat daar tegenover staat: minder wachtgeldkosten, minder uitstroom naar speciaal onderwijs en minder zittenblijvers.”

Netelenbos stelde eerder honderd miljoen gulden ter beschikking om door middel van zogenoemde onderwijsassistenten “meer handen in de klas” te krijgen.