Hogere straf voor telen van nederwiet

DEN HAAG, 9 SEPT. De strafmaat voor de teelt van nederwiet wordt verhoogd van maximaal twee tot vier jaar. Dat staat in een wijziging van de Opiumwet, die minister Sorgdrager (Justitie) volgend jaar indient bij de Tweede Kamer. De maatregel vloeit voor uit de debatten die de Kamer eerder dit jaar hield over de drugsnota van Sorgdrager en Borst (Volksgezondheid).

Overeenkomstig de wil van de Kamer gaan politie en justitie prioriteit geven aan de opsporing van zogenoemde bedrijfsmatige nederwietteelt. Dat is vastgelegd in een nieuwe richtlijn van het openbaar ministerie. Het OM zal zich niet bezighouden met gerichte opsporing van kleinschalige huisteelt, maar bij constatering volgt wel inbeslagname van de planten.

In de richtlijn is ook verduidelijkt hoe het openbaar ministerie omgaat met jongeren die zich in coffeeshops ophouden. Tot nu toe werd de verkoop van softdrugs aan minderjarigen niet gedoogd. Nu is besloten dat ook het verblijf van minderjarigen in een coffeeshop niet zal worden getolereerd. Bij verkoop van een 'gebruikershoeveelheid' aan jongeren, bijvoorbeeld in of nabij schoolgebouwen, voorziet de OM-richtlijn in een hogere strafmaat. Lokale overheden kunnen coffeeshops in de nabijheid van scholen of andere plaatsen waar dit niet wenselijk is, zoals psychiatrische inrichtingen, zelf weren. Eerder werd al besloten dat de coffeeshops niet meer dan vijf gram softdrugs per klant mogen verkopen.