Helikopterview vanuit Arbeitsgruppe...

VVD-leider Frits Bolkestein blijkt zeer content na afloop van de tweedaagse Duits-Nederlandse parlementariërsconferentie afgelopen zaterdag in Dresden. Hij noemt de ontmoeting belangrijk, verhelderend en nuttig. Eigenlijk zou de Tweede Kamer dit soort bijeenkomsten ook moeten hebben met de Vlamingen, de Fransen en de Engelsen, meent de liberale voorman, want “alle nationale parlementen zijn provinciaal.”

Bolkestein blijkt tamelijk alleen te staan met zijn enthousiasme over de parlementariërsconferentie. De meeste van de 51 Kamerleden die, veelal met partner, naar het Oosten van Duitsland zijn afgereisd, hebben meer moeite het nut van de bijeenkomst onder woorden te brengen. Als daar al sprake van is dan blijkt dat er meestal ongeveer uit te bestaan dat zij nu “iemand kunnen bellen in de Bondsdag”.

In september 1995 werd in Groningen voor de eerste maal de conferentie georganiseerd door de Tweede Kamer. Directe aanleiding waren de geschokte betrekkingen tussen Duitsland en Nederland door het inmiddels beruchte Clingendael-onderzoek onder de Nederlandse jeugd. Daaruit bleek dat deze zoveel jaren na de oorlog nog altijd een weinig rooskleurig beeld heeft van de Oosterbuur. Enigszins top-down geredeneerd was de hoop dat vriendschappelijke betrekkingen tussen de parlementen van de beide landen verbetering zou kunnen brengen in deze toestand. Een van de concrete afspraken van Groningen was dan ook dat er een jeugd-uitwisselingsprogramma op touw moest worden gezet. Overigens bestaat dat plan een jaar na dato alleen nog maar op papier.

De doelstelling van de conferenties is overigens veel breder, en tegelijkertijd vager dan alleen beïnvloeding van de jeugd. Bondsdag-voorzitter Rita Süssmuth (CDU) en haar Nederlandse collega (“Lieber Willem”) Deetman (CDA) hameren op het belang van informeel contact, waarbij het accent meer ligt op samen lachen dan op gezamenlijke resoluties. Uiteindelijk zouden de goede persoonlijke relaties tussen afgevaardigden uit Duitsland en Nederland bevorderlijk moeten zijn voor informatie-uitwisseling zodat Bondsdag en Tweede Kamer beter in staat zijn hun controlerende taak ten opzichte van hun regeringen uit te oefenen.

Na een halve middag en een halve ochtend vergaderen in vijf Arbeitsgruppen, blijkt zaterdag aan het slot van de bijeenkomst dat men “een leerzame helikopterview” heeft gekregen. Concreet actiepunt: het organiseren van jongerenuitwisselingen.

    • Frank Vermeulen