Frankrijk brengt telecombedrijf in april naar de beurs

PARIJS, 9 SEPT. France Télécom, Frankrijks nationale telefoonbedrijf, gaat volgend jaar april naar de beurs.

Dat zegt president-directeur Michel Bon vandaag in een vraaggesprek met de financiële krant Les Echos.

Het gaat bij deze privatisering om een eerste tranche van een onderneming waarvan de waarde volgens eerste schattingen 100 à 200 miljard francs (33 à 66 miljard gulden) bedraagt. Dat is te veel voor een emissie ineens, zegt Bon. Daarom zal de verkoop van 49 procent van de aandelen, waartoe de regering in principe heeft besloten, in twee delen plaatshebben.

Het bericht van de privatisering komt niet onverwacht. De regering wil al lang dat France Télécom meer marktconform gaat opereren. De Europese afspraken eisen bovendien uiterlijk 1 januari 1998 volledige opening van nationale markten voor concurrentie. Desondanks verrast de relatief korte periode die nu rest voor de sprong wordt gewaagd.

Vorig najaar nog werd een grote nationale ambtenarenstaking gedeeltelijk gewijd aan de strijd tegen wat men toen noemde 'de aantasting van de openbare dienstverlening'. Werknemers van France Télécom hebben de afgelopen jaren bij herhaling gestaakt tegen vormen van verzelfstandiging van het nationale telefoonbedrijf, dat op zichzelf redelijk rendeert en gemoderniseerd is, al opereert het op essentiële terreinen in een monopolie-situatie.

Per 1 januari 1997 wordt France Télécom omgezet in een naamloze vennootschap. De binnen het bedrijf zeer actieve vakbonden hebben zich nog niet neergelegd bij die stap. Bon hoopt het personeel achter hun rug weg te lokken: een grote portie van de aandelen, tien procent, is voor hen gereserveerd. Hij hoopt dat ook de band met de klanten kan worden versterkt door een wijd verbreid aandeelhouderschap onder de Franse burgers te realiseren.

Voor inrichting van een typisch Franse 'harde kern' van aandeelhouders, meestal bevriende Franse bedrijven, is voorlopig geen aanleiding, zegt Bon. De staat houdt voorlopig 51 procent van de aandelen en kan zo de Franse nationale belangen voldoende bewaken.

Het blijft de vraag of die mate van controle aanvaardbaar is voor de Europese en Amerikaanse autoriteiten. De alliantie met Deutsche Telekom en het Amerikaanse Sprint stuitte op bezwaren wegens het monopolistische en etatistische karakter van de Duitse en vooral de Franse onderneming.

France Télécom gaat de beurs op met een schuld van 100 à 120 miljard francs, meer dan het eigen vermogen. Dat moet kunnen, zegt Bon, bij Amerikaanse concurrenten is een dergelijke schuldenlast niet ongebruikelijk.

    • Marc Chavannes