DIE ZEIT

De Duitse bondspresident Roman Herzog houdt in Die Zeit een pleidooi voor een pragmatische omgang met de mensenrechten in de internationale betrekkingen. De kunst voor Westerse landen is, aldus Herzog, “het juiste middel op het juiste moment” in te zetten.

Het Westen moet weliswaar proberen staten die mensenrechten aan hun laars lappen internationaal te isoleren, maar daarbij moet men niet vergeten dat dat niet altijd kan. “Hoe 'isoleert' men een staat van honderden miljoenen mensen”, vraagt Herzog zich af. Dit is geen willekeurig voorbeeld. Herzog wil deze herfst China bezoeken, waarover in Duitsland een polemiek woedt. Aan de fundamentele mensenrechten (respect voor het leven, verbod op lijfeigenschap, slavernij en foltering en verbod op discriminatie) moet men niet tornen, aldus Herzog. Maar bij democratische rechten, economische rechten en vrijheid van meningsuiting moet het Westen in het internationale verkeer volgens hem handelen naar bevind van zaken en veeleer een strategie van “geduldig argumenteren” praktiseren.