De Grave: geen WAO meer in de gevangenis

DEN HAAG, 9 SEPT. Gedetineerden zouden geen WAO-uitkering meer mogen ontvangen zolang ze in de gevangenis zitten. Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) heeft een brief met dit voorstel naar minister Sorgdrager (Justitie) gestuurd.

Nu is het al zo dat werkloosheids- en bijstandsuitkering wordt stopgezet op het moment dat iemand in detentie gaat. Een gevangene is immers niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en dat is een voorwaarde voor het ontvangen van WW of bijstand.

In de praktijk lopen bij een korte gevangenisstraf deze uitkeringen gewoon door. Een WAO-uitkering gaat gedurende de detentie door, omdat dit een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is. Momenteel ontvangen enkele duizenden gevangen een WAO-uitkering. Het merendeel van de uitkeringen komt terecht bij mensen die ter beschikking zijn gesteld.

De Grave meent dat het doorgaan van de WAO-uitkering onrechtvaardig is tegenover mensen met een baan en andere uitkeringsgerechtigden die hun bron van inkomsten meteen kwijt raken als ze in de cel terecht komen. WAO'ers bouwen volgens hem tijdens hun gevangenschap een bescheiden vermogen op, omdat ze binnen de gevangenismuren nauwelijks geld kunnen uitgeven.

Volgens Justitie is van het opbouwen van kapitaal geen sprake, omdat na één jaar een eigen bijdrage wordt verlangd. Net zoals dat gebeurt bij opname in psychiatrische ziekenhuizen en verpleeghuizen. De Grave wil de wet zo veranderen dat bij het bepalen of iemand recht heeft op WAO meteen wordt gekeken of de betrokkene in de cel zit. Is dat het geval, dan vervalt de uitkering. De nieuwe regeling gaat waarschijnlijk vanaf 1998 gelden en zal het Rijk 10 tot 20 miljoen per jaar opleveren. Minister Sorgdrager zegde de Tweede Kamer op 21 april vorig jaar toe dat een einde zou komen aan het doorgaan van sociale uitkeringen voor gedetineerden. “Het is ongewenst dat uitkeringen aan gedetineerden worden verstrekt”, aldus Sorgdrager toen.