Agenda

Dinsdag: Plenaire behandeling van een initiefwet van de CDA-fractie met als doel een vereenvoudiging in te voeren van het premie- en belastingregime bij seizoensarbeid in de landbouw.

Woensdag: Algemeen overleg over Schiphol en over de invoering van hoger beroep in vreemdelingenzaken.

Donderdag: Algemeen overleg over corruptie in de Rijksdienst.