Saksische keurvorst

In het artikel over Saksen (31 augustus) staat dat Kurt Biedenkopf, de minister-president van die deelstaat, in Zwickau wordt vergeleken met August de Sterke (keurvorst van Saksen van 1694-1733), die niet alleen hoefijzers met zijn handen kon breken, maar ook Saksen tot een bloeiende staat zou hebben gemaakt, die tot de belangrijkste in Europa behoorde. Deze blijkbaar positief bedoelde vergelijking moet betrekking hebben op een mythische August.

In werkelijkheid was hij iemand die zelfs onder de absolutistische vorsten van zijn tijd ongunstig afstak. In plaats van zijn land tot bloei te brengen, verkocht en beleende hij stukken ervan en zoog hij de bevolking uit om zijn persoonlijke ondernemingen te financieren: steekpenningen en legers om koning van Polen te worden, c.q. te blijven (waarvoor hij ook van geloof wisselde), de grootst mogelijke pracht en praal voor zijn hofhouding en de hoofdstad Dresden, en paleizen en andere cadeaus voor zijn ontelbare maîtresses (deels zijn eigen dochters), bij wie hij honderden kinderen verwekte. Deze August lijkt mij wel de laatste figuur met wie je als modern politicus, christen-democraat of niet, geassocieerd zou willen worden.

    • J. Engelsman